Kontaktai
Lietuvos kalinių globos draugija
Panerių g. 10, Vilnius
Tel. +370 5 2395154

Apie kalinių draugiją

Lietuvos kalinių globos draugija savo veiklą pradėjo prieš penkiolika metų. Per šį laiką buvo išanalizuota penitencinė Lietuvos sistema, jos veikla. Daug kartų aplankytos visos Lietuvos įkalinimo vietos. Lietuvos Seimas priimdamas visus be išimties amnestijos įstatymus tuo pačiu juose nurodydavo, kad Draugija kartu su pataisos įstaigų administracija, prokuratūra įeina į amnestijų komisijų sudėtį ir taiko nuteistųjų atžvilgiu priimtą amnestijos įstatymą. Draugija parodė iniciatyvą suteikiant nuteistiesiems balsavimo teisę, pervedant pataisos įstaigas iš Vidaus reikalų į Teisingumo ministerijos kompetenciją, ženkliai prisidėjo pertvarkant kai kurių pataisos įstaigų struktūras. Įgyta patirties dirbant su nuteistaisiais ir Lietuvos Prezidento malonės komisijoje, kurios nare Draugija yra daugiau nei aštuoneri metai.
Publikavo:Dr. Jonas Stašinskas