Kontaktai
Lietuvos kalinių globos draugija
Panerių g. 10, Vilnius
Tel. +370 5 2395154

  

Kilimėlių kelias

Tai dalis jau veikiančios „Socialinių įgūdžių programos.  Viena iš programos dalių, mokytis bendrauti, dalintis savo sukurtais darbeliais ir geromis mintimis, ugdyti kantrybę ir pagarbą kits kitam, kitokiai nuomonei. Rišti kilimą nėra taip paprasta, reikia nemažai kantrybės ir kruopštumo.. Taigi, užduotis ne iš lengvųjų, bet vyrai  puikiai susitvarkė su šia užduotimi.   Proceso  metu kalbėjome apie viską, apie gyvenimą nelengvą (ne materialiąja prasme), meilę tėvams, artimiesiems, Tėvynei, , saulę, kurios beveik nemato, lietų ir  vėją, kurie tik girdisi ir dažnai taip sušiaušia jausmus.. santykius, kančią, skausmą, viltį.. Apie viltį prakalbus supratom, kad kilimėlius skirsim žmonėms, sergantiems jau nepagydomai. 

Laikas taip greitai bėgo, kad jau galvojom nesuspėsim ir reikiamo kiekio kilimėlių surišti, bet viskas  pavyko ir š.m.  sausio 18 d. susirinkom paskutinei priemonei-simboliniam kilimėlių perdavimui Vilniaus M.Sopočkos vardo Hospisui, kuriame gydomi sunkūs ligoniai. Hospisą atstovavo administratorė Aneta G. Ir Andžejus S. Tai buvo jaudinanti priemonė, nes kartu su nuteistaisiais ir savanoriais buvo ir nuteistųjų artimieji.  Turiu paaiškinti, kad nuteistieji iki gyvos galvos neturi teisės susitikti su savo artimaisiais. Jie tik  kartą per du mėnesius turi galimybę bendrauti pasimatymų kambaryje „per stiklą“.  Puikiai viskas praėjo, sunku buvo skirtis, bet , kaip sakoma, skiriamės, kad vėl susitiktume.

Antroji „Kilimėlių“ kelio dalis jau vyko pačiame Hospise, kur buvome šiltai sutikti direktorės sesers Michaelos

Turiu prisipažinti, kad širdis virpėjo, nebuvau tikra, kad būsim taip priimti. Pamaniau, kad kalėjime man viskas paprasčiau, nei čia. Atrodytų namai, kur jau nėra jokios vilties, o aplink tiek meilės ir tiek gyvybės, kad visai nesupranti, kur atsiradęs.  Kilimėliai buvo patiesti tiesiai po kojomis, prie lovų, kad šilta ir jauku būtų išlipti iš lovos. Visa tai užfiksuota nuotraukose.

Ši graži akcija manau, yra gražios draugystės pradžia tarp Hospiso ir Lietuvos kalinių globos draugijos. Jau turim planų ateičiai.

 

 

Milda Bliumenzonienė

Lietuvos kalinių globos draugijos

Socialinės priežiūros centro vadovė